Over ons

Over ons

Hoe het begon in 1963…

In het begin van het gedenkwaardige jaar 1963 werd tijdens een gezellig kaartpartijtje in het toenmalige café De Hoop (Pierke zienen Ben) het plan opgevat, om in navolging van diverse omliggende dorpen (Horst, America en Melderslo) ook in Hegelsom op georganiseerde wijze carnaval te gaan vieren. Een drietal enthousiaste personen, te weten Ben Driessen, Hay van Helden en Jeu Maes, besloot een artikel te plaatsen in het dorpsblaadje (verenigingsnieuws) waarbij geïnteresseerde dorpsbewoners werden opgeroepen om naar een bijeenkomst te komen op 18 januari 1963. En er was interesse, want maar liefst een twintigtal Hegelsommers was aanwezig om in een zeer ongedwongen sfeer te praten over de vraag hoe en wat er nu eigenlijk diende te gebeuren. Allen waren het erover eens dat er in elk geval iets diende te gebeuren, want Hegelsom kon niet achter blijven wat betreft de Vastenaovund. Iedereen was het eens over de oprichting van een carnavalsvereniging. Het allereerste Dagelijks Bestuur werd gevormd door voorzitter Jac Achten, secretaris Jeu Maes en penningmeester Bert Hesen. Zonder een cent in kas een ongewisse toekomst tegemoet, dat durfde geen der roergangers aan. Daarom werd besloten dat elk lid een contributie van 2 gulden 50 moest betalen, dat zou de dag van vandaag €1,14 zijn. Mochten achteraf de baten hoger zijn dan de kosten, dan zou elke milde sponsor een of twee consumpties krijgen. Het activiteitenprogramma werd gestart met twee “bonte avonden” per seizoen, die sinds eind jaren zestig Zittingsavonden werden genoemd en nog steeds een grote belangstelling kennen. De Hegelsomse bevolking liep wel warm voor zo’n verzetje en de publieke belangstelling was groot.

 

Legendarisch is het openingswoord van voorzitter Jac Achten tijdens de eerste bonte avond: “Gôjenauvund luuj, môg ik ow daen allemoal vaen hârte welkom heite oap dezen auvund. Ik hoap, daet geej ow allemaol zult amusere. Weej vaen ôzze kant zullen ôs best doan, en âs geej mejwêrkt en neet stief oap ôwe stool blief zitte, daen zien weej dur zeker vaen, daet dit vur ow en ôs enne prachtige, leuken aovund zal waere! We ziën heer oap dun Hêgelsum daen toch gekome toet de oprichting vaen en Carnavalsveriëniging. Dees veriëniging beoëgt neet ut formere vaen en Road vaen Elluf mit Preens en zoë, má ut verzûrge vaen twië bonte aovunde en un kiender-programma. Doa weej heer in en pluimvië-riëke streek zitte, hebbe weej gemend om dees veriëniging te neume D’n Tuutekop. Oeteraard hette geej venaovund daen ok allemoal Tuute en Tuutinnekes. Degene, die hee neet mej accoord goan, kunne en orkest eendeene beej de gedupeerde state. Ut programma, daet weej vaenaovund hebbe, wuurt gebroch dôr bijna allemoal amateurs. Zuij ut dur heer of doa is enne kier neave goan, doan hoap ik, daet geej daet dôr de vingers zult zeën, waent dun tiëd vaen veurbereiding is vur ôs eigelik te kort gewes. Weej zette êvewael ôs beste biëntje veur en âs geej oap dun tiëd en gleske beer dreenkt en ow en bitje mej lat goan, daen ziën weej dur neet bang veur, oaf dit weert ennen Hêgelsum Helau!”

Voor de kinderen werd op carnavalsdinsdag een festiviteit georganiseerd, waarbij de grabbelton centraal stond. Het volgende jaar vond de eerste kinderoptocht plaats en ook op vandaag is de carnavalsoptocht nog altijd op carnavalsdinsdag in Hegelsom.
Veel meer is over de eerste jaren niet bekend. Een meer secure geschiedschrijving begint in 1969.

 

De naam Tuutekop

Onze caranvalsvereniging gaat door het leven met de naam D’n Tuutekop. Verder wordt het logo van een haan gebruikt.

Waar komt die naam D’n Tuutekop en die symbolen toch vandaan vraagt u zich misschien af?

D’n Tuutekop betekent ‘de kippenkop’. En de aanduiding kippenkop verwijst naar de omstandigheden in Hegelsom bij het ontstaan van Carnavalsvereniging D’n Tuutekop in 1963 (om precies te zijn 18 januari 1963).

In die tijd was Hegelsom een dorp van kippenhouders. Alle Hegelsommers hielden wel op de een of andere wijze kippen. Velen waren er die hun brood verdienden met het fokken en houden van kippen. Een groot aantal pluimveehouderijen was destijds in Hegelsom gevestigd. Zaken die toendertijd ook samenhingen met de vestiging van instellingen als het “Proefstation voor de Pluimveehouderij” en de “Pluimveevakschool” (tegenwoordig PTC+).

Daarbij zijn de naam en het logo verklaard. Hegelsom, het rijk van de Tuute (de mannelijke inwoners) en de Tuutinne (de vrouwelijke inwoners). In de carnavalstijd heet Hegelsom dus “’t Tuuteriêk” en een feestzaal wordt aangeduid als “d’n Tuute-têmpel”.

In de omgeving, bij de andere carnavalsverenigingen, wordt nogal eens op humoristische en spottende wijze verwezen naar Hegelsom als het dorp van kakelende kippen, dan wel als een dorp waar de inwoners zich als een kip zonder kop gedragen. Een kwalificatie waarmee wij overigens goed kunnen leven. Alhoewel, een Tuut zonder kop is geen echte Tuutekop.

Kakelkrant

Lees hieronder (eerdere edities van) de kakelkrant (door er op te klikken).