Oud-Prinsen en -Vorstenkorps

Het Oud-Prinsen en Oud-Vorstenkorps (OPOV) is een belangrijk en niet meer weg te denken gezelschap bij de carnavalsvereniging. Het is een belangrijke en bindende groep binnen onze vereniging en een visitekaartje naar buiten toe.

Gedurende het afgelopen seizoen zijn zij actief op diverse activiteiten, met name het Prinsenbal en de recepties van Prins en Jeugdprins.

Ook verzorgden zij de traditionele carnavalswoorddienst aan de vooravond van de carnaval. Jaarlijks nemen zij op gepaste wijze de aftredende Prins en Prinses op in hun midden.

Vrijwel alle OPOV-leden zijn sinds 1995 weer lid van D’n Tuutekop. Helaas is de werkelijkheid dat de laatste jaren door sterfgevallen meerdere OPOV-leden ons zijn ontvallen.