Leden

Carnavalsvereniging D’n Tuutekop kent een relatief hoog aantal leden (in verhouding tot de grootte van het dorp). Enerzijds doordat vele carnavallisten zich als lid hebben laten inschrijven, anderzijds wordt dit ook veroorzaakt door het feit dat vrijwel alle Oud-Prinsen en Oud-Vorsten lid van onze vereniging zijn en blijven. Verder werd in het seizoen 1999 – 2000 het begrip Jeugdlid geïntroduceerd. Jeugdleden zijn de leden van de Dansmarietjes en de Dansgroep. Zij zijn geen kiesgerechtigd lid van onze vereniging.

Zondermeer kan gesteld worden dat D’n Tuutekop zeer tevreden mag zijn met een groot ledenaantal. Het geeft aan dat de betrokkenheid van de Hegelsomse bevolking bij de organisatie van het carnavalsgebeuren zeer zeker aanwezig is. Alle leden worden betrokken bij één of enkele activiteiten die door D’n Tuutekop worden georganiseerd. Velen handen maken licht werk en Carnavalsvereniging D’n Tuutekop staat daarom ook altijd open voor mensen die een bijdrage willen leveren aan het carnavalsgebeuren in Hegelsom. Eenieder die wil meewerken aan het schitterende dorpsfeest bekend als het ‘Carnaval in ’t Tuuteriek’ is welkom.