Bestuur

Het bestuur van Carnavalsvereniging D’n Tuutekop is momenteel samengesteld uit 14 personen. Na de benoeming door de leden heeft men voor een periode van 3 jaar zitting in het bestuur. Na die drie jaar kan men zich weer herkiesbaar stellen.

Functies

De volgende functies zijn binnen het bestuur:

 • Voorzitter, contactpersoon Oud-Prinsen/-Vorsten, Dansgarde en Prinsencommissie
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Vice-voorzitter, contactpersoon Kakelkrant
 • Werkgroepleider Liedjesmatinee, contactpersoon kleding dansmarietjes
 • Werkgroepleider Prinsenreceptie en contactpersoon Tuutefiëst
 • Werkgroepleider Zittingsavonden
 • Werkgroepleider Zittingsmiddag
 • Lid Optochtcommissie
 • Contactpersoon uittrekkende groep
 • Werkgroepleider Boerenbruiloft
 • Werkgroepleider Prinsenbal en Uitkomen Boerenbruidspaar
 • Contactpersoon Media/Webmaster en coördinator Kiekjes Kieken

Voor de invulling van deze functie wordt verwezen naar de historische overzichten.