Vereniging

Onze caranvalsvereniging gaat door het leven met de naam D’n Tuutekop. Verder wordt het logo van een haan gebruikt.

Waar komt die naam D’n Tuutekop en die symbolen toch vandaan vraagt u zich misschien af?

D’n Tuutekop betekent ‘de kippenkop’. En de aanduiding kippenkop verwijst naar de omstandigheden in Hegelsom bij het ontstaan van Carnavalsvereniging D’n Tuutekop in 1963 (om precies te zijn 18 januari 1963).

In die tijd was Hegelsom een dorp van kippenhouders. Alle Hegelsommers hielden wel op de een of andere wijze kippen. Velen waren er die hun brood verdienden met het fokken en houden van kippen. Een groot aantal pluimveehouderijen was destijds in Hegelsom gevestigd. Zaken die toendertijd ook samenhingen met de vestiging van instellingen als het “Proefstation voor de Pluimveehouderij” en de “Pluimveevakschool” (tegenwoordig PTC+).

Daarbij zijn de naam en het logo verklaard. Hegelsom, het rijk van de Tuute (de mannelijke inwoners) en de Tuutinne (de vrouwelijke inwoners). In de carnavalstijd heet Hegelsom dus “’t Tuuteriêk” en een feestzaal wordt aangeduid als “d’n Tuute-têmpel”.

In de omgeving, bij de andere carnavalsverenigingen, wordt nogal eens op humoristische en spottende wijze verwezen naar Hegelsom als het dorp van kakelende kippen, dan wel als een dorp waar de inwoners zich als een kip zonder kop gedragen. Een kwalificatie waarmee wij overigens goed kunnen leven. Alhoewel, een Tuut zonder kop is geen echte Tuutekop.