Carnavalsvereniging d'n Tuutekop

opgericht 18 januari 1963

Seizoen 2015-2016

Ledenaantal

Het ledenbestand van Carnavalsvereniging D'n Tuutekop bestond bij aanvang van dit seizoen uit 157 leden inclusief 40 jeugdleden (36 leden dansgarde en 4 dansmarietjes) en erelid Theo Willems.

Bestuur

De taakverdeling binnen het bestuur was gedurende het seizoen 2015-2016 op de volgende wijze geregeld:

 • Jos Peeters: voorzitter, lid Prinsencommissie
 • Peter Wagemans: vicevoorzitter, contactpersoon Kakelkrant
 • Jessie van der Sterren: secretaris
 • Ron Versteegen: penningmeester
 • Margo Kluskens: leiding Commissie Seniorenmiddag
 • Miranda Kellenaers: leiding Commissie Liedjesavond, contactpersoon poetsclub
 • Rob Fleuren: lid Optochtcommissie
 • Robert Claessens: leiding Commissie Zittingsavonden
 • Sandor Verhaeg: leiding Commissie Prinsenbal
 • Sander Staaks: leiding Commissie Boerenbruiloft
 • Tom Peelen: contactpersoon uittrekkende groep
 • Chrétien Sijbers: PR-zaken, Webmaster
 • Léon Pouwels: leiding Commissie Prinsenreceptie, leiding Themabal
 • Marcel Verheijen: geen bestuurslid, lid Prinsencommissie en materiaalbeheer
 • Leon Manders: geen bestuurslid, leiding fototentoonstelling

Uittrekkende groep en Raad van Elf

De uittrekkende groep bestond uit: Prins Niek 1e (Geurts), Prinses Ineke Voermans, Adjudanten René Thielen en Dennis Wijnhoven, Vorst Rob (Thielen), 4 dansmarietjes en natuurlijk de Raad van 11. De dansmarietjes waren Fenna Craenmehr, Julia Janssen, Lynn Verheijen en Lisa Willems.
De raad van 11 bestond uit: René Thielen (tevens adjudant), Dennis Wijnhoven (tevens adjudant), Tinny Verhagen, Rob Zanders, Dennis Ambrosius, Jos Bouten, Rob Cuppen, Rik Beerkens, Bart Billekens, Hans Hoeijmakers en Tom Peelen. Vanwege het feit dat de adjudanten uit de Raad van 11 kwamen heeft men regelmatig een beroep moeten doen op invallers. Dit is zonder problemen opgelost. Het was 'n geweldig seizoen met 'n geweldige groep.

Dansgarde en begeleiding

Dit jaar hadden we drie groepen dansgarde in samenwerking met Stichting Jeugdcarnaval.

De bambino's

Teuntje Claessens, Eva Driessen, Isa Geerarts, Jennifer Heijer, Kyra Heldens, Naomi Heldens, Romee Heldens, Fem van Houtum, Lynn van Houtum, Ize Joppe, Bo Kleuskens, Tessa Pouwels, Eef Wagemans en Femke Wismans.

De Gardegroep

Fleur Arts, Ilka Boots, Meike Clabbers, Linda Driessen, Melanie Heijer, Nina Hesen, Jill van Houtum, Floor Janssen, Silke Knops, Danique Oomen, Imke v.d. Sterren en Nieke Verheijen.

De Showgroep

Merel Arts, Kayleigh Clausen, Loeki Knops, Caro v.d. Munckhof, Isa v.d. Munckhof, Yara Mossou, Yip Saris, Zoë Korstjaans, Mille Nijssen en Neeltje Claessens.

 

Zij werden getraind door Vivian Hesen, Lieke Verberkt, Mischa Versleijen-Josten, Sandra Keijsers, Susan Knops en Kristy Mooren, met ondersteuning van Antal Versteegen.

Oud Prinsen en Oud Vorsten Korps

Het Oud Prinsen en Oud Vorstenkorps is een belangrijk en niet meer weg te denken gezelschap binnen onze vereniging. Het is een belangrijke en bindende groep binnen onze vereniging en een visitekaartje naar buiten toe. Gedurende het afgelopen seizoen waren zij actief op diverse activiteiten, met name het Prinsenbal en de recepties van Prins en Jeugdprins. Natuurlijk verzorgden zij daarnaast ook weer de traditionele gebedsdienst aan de vooravond van het carnaval. Tevens namen zij in het afgelopen seizoen de aftredende Prins Ruud 1e en prinses Mieke op gepaste wijze in hun midden op. De coördinerende taken binnen het Oud Prinsen en Oud Vorstenkorps worden verzorgd door Henk Linders en Toon Peelen.

Presentaties via Radio en TV

Ook dit seizoen heeft de carnavalsvereniging van zich laten horen en zien via radio en TV. De Prins, de Vorst, het Boerenbruidspaar, de Jeugdprins en de Jeugdvorst waren te beluisteren op zaterdag 30 januari via Radio Reindonk. Verder is op Carnavalsdinsdag de optocht gefilmd en later uitgezonden op TV Reindonk.

Prinsencommissie

De Prinsencommissie heeft als taken het kiezen, adviseren en begeleiden van de nieuwe Prins en het nieuwe Boerenbruidspaar. De Commissieleden zijn voorzitter Jos Peeters, Vorst Rob Thielen en de Oud-prinsen Marcel Verheijen en Ruud Zanders.

Kascontrolecommissie

De kascommissie bestaat uit twee leden van onze vereniging en heeft tot taak jaarlijks de financiële administratie van onze penningmeester te controleren. Hiervan wordt door de kascontrolecommissie verslag gedaan aan de ledenvergadering. Bij de jaarvergadering van 8 oktober 2015 werd dit verslag (over de periode 2014-2015) door de kascontrolecommissie uitgebracht. Alles was volledig in orde. De kascontrolecommissie bestond uit Andries Brantsma en Renee Thielen. Andries Brantsma wordt opgevolgd door Dennis Ambrosius.

Afvaardiging stichtingsbestuur en kascontrolecommissie Parochiehuis

De carnavalsvereniging is met twee leden vertegenwoordigd in het Stichtingsbestuur van het parochiehuis, Theo Willems (lid DB) en Geert Buyssen. In het seizoen 2015-2016 heeft Ron Versteegen zitting gehad in de kascontrole commissie.

Afvaardiging Optochtcommissie

De optochtcommissie bestaat uit twee personen van de Stichting Jeugdcarnaval en twee personen van de Carnavalsvereniging. De optocht commissieleden hebben tot taak medewerking te verlenen aan de organisatie van de optocht. Namens onze vereniging hadden Andries Brantsma en Rob Fleuren zitting in de optochtcommissie.

Activiteiten

Voor een verslag van de activiteiten uit het seizoen 2015-2016 wordt verwezen naar de seizoensterugblikken.

Zoeken

Menu