Carnavalsvereniging d'n Tuutekop

opgericht 18 januari 1963

Seizoen 2014-2015

Ledenaantal

Het ledenbestand van Carnavalsvereniging D'n Tuutekop bestond bij aanvang van dit seizoen uit 155 leden inclusief 41 jeugdleden (37 leden dansgarde en 4 dansmarietjes) en erelid Theo Willems.

Bestuur

De taakverdeling binnen het bestuur was gedurende het seizoen 2014-2015 op de volgende wijze geregeld:

 • Jos Peeters: voorzitter, lid Prinsencommissie
 • Peter Wagemans: vicevoorzitter
 • Jessie van der Sterren: secretaris
 • Ron Versteegen: penningmeester
 • Margo Kluskens: leiding Commissie Seniorenmiddag
 • Miranda Kellenaers: leiding Commissie Liedjesavond, contactpersoon poetsclub
 • Rob Fleuren: lid Optochtcommissie
 • Robert Claessens: leiding Commissie Zittingsavonden
 • Sandor Verhaeg: leiding Commissie Prinsenbal
 • Sander Staaks: leiding Commissie Boerenbruiloft
 • Emiel Zanders: contactpersoon uittrekkende groep
 • Chrétien Sijbers: PR-zaken, Webmaster
 • Léon Pouwels: leiding Commissie Prinsenreceptie, leiding Themabal
 • Marcel Verheijen: geen bestuurslid, lid Prinsencommissie en materiaalbeheer
 • Leon Manders: geen bestuurslid, leiding fototentoonstelling

Uittrekkende groep en Raad van Elf

De uittrekkende groep bestond uit: Prins Ruud 1e (Zanders), Prinses Mieke Joosten, Adjudanten Leon Faessen en René Saris, Vorst Rob (Thielen), 4 dansmarietjes en natuurlijk de Raad van 11. De dansmarietjes waren Fenna Craenmehr, Julia Janssen, Lynn Verheijen en Lisa Willems.
De raad van 11 bestond uit: Emiel Zanders, Ruud Jacobs, René Thielen, Tinny Verhagen, Rob Zanders, Dennis Ambrosius, Dennis Wijnhoven, Jos Bouten, Rob Cuppen, Rik Beerkens en Hans Hoeijmakers. Het was 'n geweldig seizoen met 'n geweldige groep.

Dansgarde en begeleiding

Dit jaar hadden we drie groepen dansgarde in samenwerking met Stichting Jeugdcarnaval.

De bambino's

Teuntje Claessens, Eva Driessen, Isa Geerarts, Jennifer Heijer, Kyra Heldens, Naomi Heldens, Fem van Houtum, Lynn van Houtum, Ize Joppe, Bo Kleuskens, Tessa Pouwels, Eef Wagemans en Femke Wismans.

De minioren

Fleur Arts, Ilka Boots, Meike Clabbers, Neeltje Claessens, Linda Driessen, Melanie Heijer, Nina Hesen, Jill van Houtum, Floor Janssen, Silke Knops, Zoë Korstjaans, Yara Mossou, Mille Nijsen, Danique Oomen, Jip Saris, Imke vd Sterren en Nieke Verheijen.

De junioren

Merel Arts, Kayleigh Clausen, Jamie Hesen, Loeki Knops, Femke Linders, Caro v.d. Munckhof en Isa v.d. Munckhof.

 

Zij werden getraind door Vivian Hesen, Lieke Verberkt, Mischa Josten, Sandra Keijsers, Susan Knops en Lonneke Coppus, met ondersteuning van Pauline Buijssen en Antal Versteegen. Tijdens de Zittingsavonden werd, onder dankzegging, afscheid genomen van Pauline Buijssen.

Oud Prinsen en Oud Vorsten Korps

Het Oud Prinsen en Oud Vorstenkorps is een belangrijk en niet meer weg te denken gezelschap binnen onze vereniging. Het is een belangrijke en bindende groep binnen onze vereniging en een visitekaartje naar buiten toe. Gedurende het afgelopen seizoen waren zij actief op diverse activiteiten, met name het Prinsenbal en de recepties van Prins en Jeugdprins. Natuurlijk verzorgden zij daarnaast ook weer de traditionele gebedsdienst aan de vooravond van het carnaval. Tevens namen zij in het afgelopen seizoen de aftredende Prins Peter 3e en prinses Monique op gepaste wijze in hun midden op. De coördinerende taken binnen het Oud Prinsen en Oud Vorstenkorps worden verzorgd door Henk Linders en Toon Peelen.

Prinsencommissie

De Prinsencommissie heeft als taken het kiezen, adviseren en begeleiden van de nieuwe Prins en het nieuwe Boerenbruidspaar. De Commissieleden zijn voorzitter Jos Peeters, Vorst Rob Thielen en de Oud-prinsen Marcel Verheijen en Bart van Rens. Als extra taak heeft de commissie ook de Adjudanten mee uitgezocht en tegelijk met de Prins uit laten komen.

Kascontrolecommissie

De kascommissie bestaat uit twee leden van onze vereniging en heeft tot taak jaarlijks de financiële administratie van onze penningmeester te controleren. Hiervan wordt door de kascontrolecommissie verslag gedaan aan de ledenvergadering. Bij de jaarvergadering van 8 oktober 2014 werd dit verslag (over de periode 2013-2014) door de kascontrolecommissie uitgebracht. Alles was volledig in orde. De kascontrolecommissie bestond uit Tom Peelen en Andries Brantsma. Tom Peelen wordt opgevolgd door Rene Thielen.

Afvaardiging stichtingsbestuur en kascontrolecommissie Parochiehuis

De carnavalsvereniging is met twee leden vertegenwoordigd in het Stichtingsbestuur van het parochiehuis, Theo Willems (lid DB) en Geert Buyssen. In het seizoen 2014-2015 heeft de carnavalsvereniging geen afvaardiging gehad in de kascontrolecommissie van het parochiehuis.

Afvaardiging Optochtcommissie

De optochtcommissie bestaat uit twee personen van de Stichting Jeugdcarnaval en twee personen van de Carnavalsvereniging. De optocht commissieleden hebben tot taak medewerking te verlenen aan de organisatie van de optocht. Namens onze vereniging hadden Andries Brantsma en Rob Fleuren zitting in de optochtcommissie.

Activiteiten

Voor een verslag van de activiteiten uit het seizoen 2014-2015 wordt verwezen naar de seizoensterugblikken.

Zoeken

Menu