Carnavalsvereniging d'n Tuutekop

opgericht 18 januari 1963

Seizoen 2013-2014

Ledenaantal

Het ledenbestand van Carnavalsvereniging D'n Tuutekop bestond bij aanvang van dit seizoen uit 146 leden inclusief 31jeugdleden (27 leden dansgarde en 4 dansmarietjes) en erelid Theo Willems.

Bestuur

De taakverdeling binnen het bestuur was gedurende het seizoen 2013-2014 op de volgende wijze geregeld:

 • Jos Peeters: voorzitter, lid Prinsencommissie
 • Peter Wagemans: vicevoorzitter
 • Jessie van der Sterren: secretaris
 • Ron Versteegen: penningmeester
 • Margo Kluskens: leiding Commissie Seniorenmiddag
 • Miranda Kellenaers: leiding Commissie Liedjesavond, contactpersoon poetsclub
 • Rob Fleuren: lid optochtcommissie
 • Robert Claessens: leiding Commissie zittingsavonden
 • Sandor Verhaeg: leiding Commissie Prinsenbal
 • Sander Staaks: leiding Commissie Boerenbruiloft
 • Emiel Zanders: contactpersoon uittrekkende groep
 • Chrétien Sijbers: PR-zaken, Webmaster
 • Léon Pouwels: leiding Commissie Prinsenreceptieleiding Themabal
 • Marcel Verheijen: geen bestuurslid, lid Prinsencommissie en materiaalbeheer
 • Leon Manders: geen bestuurslid, leiding fototentoonstelling

Uittrekkende groep en Raad van Elf

De uittrekkende groep bestond uit: Prins Peter 3de (Wagemans), Prinses Monique, Adjudanten Sandor Verhaeg en Richard Verhaeg, Vorst Rob (Thielen), 4 dansmarietjes en natuurlijk de Raad van 11. De dansmarietjes waren Fenna Craenmehr, Julia Janssen, Lynn Verheijen en Lisa Willems.
De raad van 11 bestond uit: Emiel Zanders, Ruud Jacobs, René Thielen, Tinny Verhagen, Rob Zanders, Dennis Ambrosius, Dennis Wijnhoven, Jos Bouten, Rob Cuppen, Rik Beerkens en Hans Hoeijmakers. Het was 'n geweldig seizoen met 'n geweldige groep.

Dansgarde en begeleiding

Dit jaar hadden we twee groepen dansgarde in samenwerking met Stichting Jeugdcarnaval.

De junioren

Merel Arts, Kayleigh Clausen, Michelle Cuppen, Jamie Hesen, Lonneke Keijsers, Loeki Knops, Femke Linders, Caro vd Munckhof, Isa vd Munckhof, Michèlle vd Munckhof en Mila Reijnders.

De minioren

Fleur Arts, Ilka Boots, Meike Clabbers, Neeltje Claessens, Melanie Heijer, Nina Hesen, Jill van Houtum, Floor Janssen, Silke Knops, Zoë Korstjaans, Yara Mossou, Mille Nijsen, Danique Oomen, Jip Saris, Imke vd Sterren en Nieke Verheijen.

Zij werden getraind door Vivian Hesen, Lieke Verberkt, Mischa Josten, Sandra Keijsers en Janneke Nillesen met ondersteuning van Pauline Buijssen en Antal Versteegen.

Oud Prinsen en Oud Vorsten Korps

Het Oud Prinsen en Oud Vorstenkorps is een belangrijk en niet meer weg te denken gezelschap binnen onze vereniging. Het is een belangrijke en bindende groep binnen onze vereniging en een visitekaartje naar buiten toe. Gedurende het afgelopen seizoen waren zij actief op diverse activiteiten, met name het Prinsenbal en de recepties van Prins en Jeugdprins. Natuurlijk verzorgden zij daarnaast ook weer de traditionele gebedsdienst aan de vooravond van het carnaval. Tevens namen zij in het afgelopen seizoen de aftredende Prins Rene 1e, Prinses Lilian en Vorst Noël op gepaste wijze in hun midden op. De coördinerende taken binnen het Oud Prinsen en Oud Vorstenkorps worden verzorgd door Henk Linders en Toon Peelen.

Prinsencommissie

De Prinsencommissie heeft als taken het kiezen, adviseren en begeleiden van de nieuwe Prins en het nieuwe Boerenbruidspaar. De Commissieleden zijn voorzitter Jos Peeters, Vorst Rob Thielen en de Oud-prinsen Marcel Verheijen en Bart van Rens. Als extra taak heeft de commissie ook de Adjudanten mee uitgezocht en tegelijk met de Prins uit laten komen.

Kascontrolecommissie

De kascommissie bestaat uit twee leden van onze vereniging en heeft tot taak jaarlijks de financiële administratie van onze penningmeester te controleren. Hiervan wordt door de kascontrolecommissie verslag gedaan aan de ledenvergadering. Bij de jaarvergadering van 9 oktober 2013 werd dit verslag (over de periode 2012-2013) door de kascontrolecommissie uitgebracht. Alles was volledig in orde. De kascontrolecommissie bestond uit Tom Peelen en Ruud Zanders. Ruud Zanders wordt opgevolgd door Andries Brantsma.

Afvaardiging stichtingsbestuur en kascontrolecommissie Parochiehuis

De carnavalsvereniging is met twee leden vertegenwoordigd in het Stichtingsbestuur van het parochiehuis, Theo Willems (lid DB) en Geert Buyssen. In het seizoen 2013-2014 heeft de carnavalsvereniging geen afvaardiging gehad in de kascontrolecommissie van het parochiehuis.

Afvaardiging Optochtcommissie

De optochtcommissie bestaat uit twee personen van de Stichting Jeugdcarnaval en twee personen van de Carnavalsvereniging. De optocht commissieleden hebben tot taak medewerking te verlenen aan de organisatie van de optocht. Namens onze vereniging hadden Andries Brantsma en Rob Fleuren zitting in de optochtcommissie.

Activiteiten

Voor een verslag van de activiteiten uit het seizoen 2013-2014 wordt verwezen naar de seizoensterugblikken.

Zoeken

Menu