Carnavalsvereniging d'n Tuutekop

opgericht 18 januari 1963

Seizoen 1997-1998

Ledenaantal: 80 personen.
Liedjesavond: Met tien liedjes van goed niveau. Anders was de zaal niet zo vol geweest en gebleven. Het duo Johan Bertrams en Roel Backus zong "Waat hedde nou gedoan?" en wist hiermee te winnen. Muziek en tekst van dit nummer werd gemaakt door Johan Bertrams.
Prinsenbal: Nadat prins Mart afgezwaaid had bracht de uittrekkende groep een variant op "Grease". Met de vetkuiven stoere binks en in het tuuteriek nimmer ontbrekende chicks werd het publiek vermaakt. Prins Peter d'n Ierste (van Helden) werd gekroond tot nieuwe oppertuut.
Prinsenreceptie/uitkomen boerenbruidspaar: Met zijn beide adjudanten Huub Saris en Leo Everaerts hield prins Peter een druk bezochte receptie. Het aansluitende stuk speelde om de verbouwing van het dorpscentrum. Hoogwaardigheidsbekleders en bekende dorpsfiguren woonden de onthulling van het nieuwe standbeeld en de opening van het dorpsplein bij. Het plein werd Puk Huijsplein gedoopt. Een proclamatie volgde niet op dit spektakelstuk. Wegens veeziekten als varkenspest en gekke koeienziekte zat de agrarische sector met de handen in het haar. Na een rumoerige week met de wildste geruchten werd tijdens het jeugdprinsenbal toch het boerenbruidspaar uitgeroepen. Wethouder Driessen bood namens de gemeente Horst een en ander aan om het paar te ontlasten in deze moeilijke tijden en zo de ruimte te bieden in het huwelijk te treden. Hannes en Blanchamea (Jan en Blanca Martens) verschenen. Het hele gebeuren bleek geënsceneerd.
Zittingsavonden: De kaarten waren wederom zeer gewild. Het publiek liep dan ook beide avonden over van enthousiasme.
Seniorenzitting: In navolging van de geslaagde jubileumfestiviteit voor senioren werd een middagzitting georganiseerd. Door de onwennigheid ten aanzien van publiciteit en verkoop was het aantal belangstellenden wat aan de lage kant. Uit de positieve reacties was wel op te maken dat het initiatief doorgezet dient te worden.
Orde van verdiensten: Carnavalsvierder Graad Tillemans kreeg de orde van verdiensten voor het vele werk dat hij binnen de carnavalsvereniging verricht heeft.
Orde van de vergulde haan: Deze wordt slechts bij hoge uitzondering uitgereikt. Wie deze in het verleden allemaal ontvangen heeft is helaas niet bekend. Dit jaar werd Theo Willems deze onderscheiding toebedeeld ter gelegenheid van zijn elfjarig vorstschap en als dank voor het vele werk dat hij voor de carnavalsvereniging verricht.
Boerenbruiloft: De dagindeling was iets aangepast en zo was het vanaf het begin goed bezocht. Behalve de vele leden van de voetbalclub was ook het gros van de overige tuuten en tuutinnen van de partij.
Optocht: Liefst vijftig nummers waren te bewonderen in deze mooie, grote optocht.

Zoeken

Menu