Carnavalsvereniging d'n Tuutekop

opgericht 18 januari 1963

Seizoen 1977-1978

Ledenaantal 53 personen.
Liedjesavond: Met iets minder publieke belangstelling werden 7 liedjes ten gehore gebracht. Dit maal werden alle liedjes gezongen door hetzelfde trio nl. Truus Achten, Toon Kleuskens en Henny van Rens. Dit om kwaliteitsverschil qua stemgeluid geen invloed te laten hebben op de jury. Als winnaar kwam het liedje "Verget ut ma" van Peter van Helden uit de bus.
Prinsenbal: Dit jaar stond het kermisterrein centraal. Het Rad van Avontuur werd gedraaid waar als winnaars de nieuwe prins Ger en prinses Tiny naar voren kwamen. Het was een bijzonder mooi schouwspel.
Receptie/uitkomen boerenbruidspaar: Het was een zeer goed bezochte receptie. Er werd daarna afscheid genomen van Harry en Nelly Driessen. Het nieuwe paar dat als boerenbruidspaar uitkwam werd gevormd door Gijs en Anny van Helden. Een mooi gebeuren met veel publiek. En de dag kende geen einde.
Zittingsavonden: Naast de vele artiesten als De twiej truuje, Frans Coenders, Harry Wolters en Ridder William waren er ook veel optredens van de artiesten van eigen bodem. Het waren weer knalavonden waarvoor de kaartjes op de zwarte markt veel geld opbrachten.
Boerenbruiloft: De bruiloftsstoet was weer uitzonderlijk mooi en er was weer veel werk aan gedaan. In de middag werd meer de nadruk gelegd op het trouwen dan op de voordrachten Het mondde uit in een groot dansgala.
Optocht: Weer een groot succes, met afsluitend een liedjesmiddag voor de jeugd waar vele talenten te zien en te horen waren. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dit blijkt keer op keer op liedjesavonden e.d. in 't Tuuteriek.

Zoeken

Menu