Carnavalsvereniging d'n Tuutekop

opgericht 18 januari 1963

Kascontrolecommissie

Op de cent nauwkeurig

Serieuze controle en toezicht

Taken

De kascommissie bestaat uit twee leden van onze vereniging en heeft tot taak:

- het jaarlijks controleren van de financiële administratie van onze penningmeester.

- verslag uitbrengen tijdens de jaarvergadering.

De kascontrolecommissie bestaat momenteel uit Dennis Ambrosius en Jos Bouten. Leden van de kascontrolecommissie hebben gedurende twee jaar zitting in deze commissie. Ieder jaar wordt één lid vervangen.

Zoeken

Menu

Binnenkort...

13 november 2018
Bestuursvergadering
16 november 2018
5x11 Jubileum
16 november 2018
Receptie 5x11
17 november 2018
Dorpsquiz 5x11
17 november 2018
08:00 uur
5x11 Jubileum
18 november 2018
5x11 Jubileum
18 november 2018
Liedjesmatinee
24 november 2018
5x11 Jubileum
24 november 2018
Jubileumfeest / prijsuitreiking dorpsquiz
19 december 2018
Bestuursvergadering