Carnavalsvereniging d'n Tuutekop

opgericht 18 januari 1963

Kascontrolecommissie

Op de cent nauwkeurig

Serieuze controle en toezicht

Taken

De kascommissie bestaat uit twee leden van onze vereniging en heeft tot taak:

- het jaarlijks controleren van de financiële administratie van onze penningmeester.

- verslag uitbrengen tijdens de jaarvergadering.

De kascontrolecommissie bestaat momenteel uit Rob Thielen en Theo Willems. Leden van de kascontrolecommissie hebben gedurende twee jaar zitting in deze commissie. Ieder jaar wordt één lid vervangen.

Zoeken

Menu