Carnavalsvereniging d'n Tuutekop

opgericht 18 januari 1963

Bestuur CV D'n Tuutekop

Bestuur van 13 personen!

Contactpersonen naar alle geledingen in de vereniging

Het bestuur van Carnavalsvereniging D'n Tuutekop is momenteel samengesteld uit 13 personen. Na de benoeming door de leden heeft men voor een periode van 3 jaar zitting in het bestuur. Na die drie jaar kan men zich weer herkiesbaar stellen.

Samenstelling

De taakverdeling binnen het bestuur is op de volgende wijze geregeld:

Jos Peeters: Voorzitter, contactpersoon oud-prinsen/-vorsten, dansmarietjes en prinsencommissie

Peter Wagemans: Vice-voorzitter, contactpersoon Kakelkrant

Nico Stappers: Secretaris

Ron Versteegen: Penningmeester

Miranda Kellenaers: Leiding Commissie Liedjesmatinee, contactpersoon poetsclub

Sandor Verhaeg: commissie 5x11 jarig jubileum

Emiel Zanders: Leiding Commissie Prinsenbal

Leon Pouwels: Leiding Commissie Prinsenreceptie en uitkomen BB, contactpersoon Themabal

Robert Claessens: Leiding Commissie Zittingsavonden

Margo Kluskens: Leiding Commissie Seniorenmiddag

Yvonne Willems: Leiding Commissie Boerenbruiloft

Sander Staaks: Lid Optochtcommissie

Tom Peelen: Contactpersoon uittrekkende groep

Geraldine Beckers: Webmaster en contactpersoon media

 

Zoeken

Menu