Carnavalsvereniging d'n Tuutekop

opgericht 18 januari 1963

Bestuur CV D'n Tuutekop

Bestuur van 13 personen!

Contactpersonen naar alle geledingen in de vereniging

Het bestuur van Carnavalsvereniging D'n Tuutekop is momenteel samengesteld uit 14 personen. Na de benoeming door de leden heeft men voor een periode van 3 jaar zitting in het bestuur. Na die drie jaar kan men zich weer herkiesbaar stellen.

Samenstelling

De taakverdeling binnen het bestuur is op de volgende wijze geregeld:

Jos Peeters: Voorzitter, contactpersoon oud-prinsen/-vorsten, dansgarde en prinsencommissie

Nico Stappers: Secretaris

Ron Versteegen: Penningmeester

Peter Wagemans: Vice-voorzitter, contactpersoon Kakelkrant

Miranda Kellenaers: Werkgroepleider Liedjesmatinee, contactpersoon kleding dansmarietjes

Sandor Verhaeg: commissie 5x11 jarig jubileum

Leon Pouwels: Werkgroepleider Prinsenreceptie en contactpersoon Tuutefiëst

Robert Claessens: Werkgroepleider Zittingsavonden

Margo Kluskens: Werkgroepleider Zittingsmiddag

Sander Staaks: Lid Optochtcommissie

Tom Peelen: Contactpersoon uittrekkende groep

Yvonne Willems: Werkgroepleider Boerenbruiloft

Emiel Zanders: Werkgroepleider Prinsenbal en Uitkomen Boerenbruidspaar

Geraldine Beckers: Contactpersoon Media/Webmaster en coördinator Kiekjes Kieken

 

Marcel Verheijen: geen bestuurslid, lid Prinsencommissie en materiaalbeheer

Zoeken

Menu