Fusiefeest CV d’n Tuutekop & Jeugdcarnaval Hegelsom

Beste Tuute en Tuutinne,

24 juni is os fusiefiest in de kermistent vaan ojc phoenix. Aanvang is 20.00 oor en dur is gratis entree! We hoape jullie allemoal te zeen op deze memorabele oavend, met o.a. ut aftreije vaan os boorebroedspaar Krijn & Antje, tonielstuk vaan de road vaan 11, een optreeje vaan Richtig Spiêt en ok nog ut oetkome vaan ut nijje boorebroedspaar! Kom optied waant de ierste activiteiten beginnen al vroeg. Tot vriedaag! Alaaf

Lees verder

Nog ffkes!

Ut is te haope daat de verbouwing van de zaal gauw genog giët beginne, want nao ut ongetwiefeld geweldige fiëst op de zondág giët op carnavalsmaondág zeker ut daak d’r âf met de iënige echte winnaars van ut LVK2022, namelijk Bjorn & Mieke! Ze hebben al dukker op os podium gestaon en wiëte as gen ânder hoe ze de stemming d’r ì motte brengen. De vraog is evvel nag wal of daat überhaupt nuüdig is, want in de loëp van de middág zal Rempetemp ok nag een optreeje verzörge op 1 van de locaties van de kroegentocht. Deze mannen wiëte ok van wânte gezeen hun nummer 1-notering in de top 1111 van 2021! De kroegentochtgangers waere verzocht um maondaagmiddág oëterlik um een oor of 1 in de soos te ziên komende maondág, en alle ândere Tuute en Tuutinne zeen weej uiteraard gaer op de afterparty in Café Debije!

Lees verder

Carnavalsbal Tuutetempel

Dansgarde

Positief! Een waord waat de afgeloëpe jaore helaas een bitje enne negatieve beejklânk gekregen haet. De laatste artiesten van komende zondág doon dur evvel alles aan um daat wer um te drei-je met eur nummer “Positief”. Behalve de mannen van Goedzat staon evvel ok Marleen Rutten (LVK-finalist dit jaor) en Rob und Janneke (half-Haegelsums en Haegelsums trots) op de Haegelsumse plânke um d’r een moëi fiëstje vá te maken met alle Tuute en Tuutinne! Last but not least zullen ok ozze eigen dansgardes hun dânsen eindelijk wer aan ut groëte publiek gaon toëne. Dees megjes hebben de generale repetitie met glâns doorstaon en kunne neet wâchte um komende zondág wer op de bühne te staon. Weej haope jullie dao in groëte getale te zeen! Wies zondág!

Lees verder

Opening Carnaval 2022

Ja ja we mogen weer carnaval vieren en ook Opov zit niet stil. Wij gaan samen met Café Debije een werkelijk opening carnavals feest vieren met verschillende Toppers!! Het is a.s. carnavals vrijdag 25 februari om 20.00 uur en iedereen is welkom!! Wees op tijd want de eerste topper, de nummer 1 in het brabantseland, de tonpraoter Berry Knapen begint om 21.00 uur. En daarna onze enigste Haegelsumse Lvk finalist Roel Backus. Onze laatste topper, wie kent hem niet van Um & Um onze troubadour Math Craenmehr.

En dit alles gaat in onze Café/zaal Debije gebeuren, entree gratis.

Dat is toch een geweldige opening van carnaval 2022

Tot Vrijdag!!

Lees verder

Zondaag in d’n Tuutetaempel

Op carnavalszondaag 27 fibberwarie is ut fiëst in ozzen eige Tuutetaempel! Maar lifst drie artiesten en ozze eigen dansgardes staon daan op de plânken beej Café Debije. Kosten noch mujte ziên gespaard um een schon programma neer te zetten vur de Haegelsumse carnavalisten, en daat aal vur slechts een kleine toegangsbeejdrage van € 5,00 per persoën (vanaf 16 jaor). De komende dagen zullen we ut programma heer nag waat wiër toelichten, ma zörg in ieder geval daat ge durbeej ziet de volgende waek zondaag, want ut wuürt geheid een moëi fiëstje in d’n Haegelsum! Wies da!

Lees verder

Scharrelbal in Jong Nederland gebouw!

Vasteloavend stiët vur de deur en noa twië joar moge we eindelik wer goan hosse en springe! 💃🏽🕺🏽 Daat beteikent dat er ok wer ’n Scharrelbal georganiseerd wurt vur alle kiender oet Haegelsum. Zurg dat ge d’r bej ziet op vriedaag 25 fibberwari um 19.00 oor bej Jong Nederland in de gymzaal! ❤️💛💚

Lees verder

Carnavalsmoandaag Alternatieve Kroegentocht

kroegentocht

Zegde carnavalsmaondág, da zegde kroegentocht. In dit bizóndere carnavalsjaor hebben OJC Phoenix, Jeugdcarnaval Haegelsum, Café Debije en C.V. D’n Tuutekop de hànd iniën geslagen en een alternatieve kroegentocht georganiseerd waorbeej de Haegelsumse horeca aangedaan wuürt. De kroegentocht begint op maondág 28 fibberwarie um 13.11 oor beej OJC Phoenix (aope vanaf 12.30 oor) en is veurzeen van een leuk programma vur iederiën. De kosten bedragen € 29,50 per persoën en daat is daan inclusief en lollige muts, 9 consumpties en artiest(en). De kosten excl. drank ziên € 15,00 pp. De minimale laeftiêd vur diëlname is 18 jaor, ma rónd de klok van 17.00 oor zullen we os richting Café Debije begaeve en dao is iederiën, van jónk wies âld, uiteraard van hárte welkom um d’n Haegelsumse carnaval mei te vieren. D’n entree daovur is knats vur niks. Vur de vroege vogels die helaas neet aan (kunnen) sloête beej de tocht is d’n Tuutetaempel um 16.00 oor aope. Opgaeve vur de kroegentocht ken tot zaoterdág 19 fibberwarie 12.00 uur middels een mailtje nao info@ojcphoenix.nl o.v.v. aantal persoëne en wal of neet incl. drank.

Lees verder

Carnaval 2022!

Beste Tuute en Tuutinne,

Zoë-as leenks en raechts al te laeze is gewes ken, taege alle verwachtingen ì, de carnaval dit jaor toch nag losbárste in ozzen eige Tuutetaempel. Zowel op carnavalszondág as op de maondág is dur gezörgd vur een spetterend programma en daat zullen we heer de komende dagen oêt de deuk gaon doon. Hâlt deze pagina durrum in de gaten zoëdaat ge tiêdig op de huügte ziet van alle ins en outs van de komende carnaval!

Lees verder

Oetreiking Vergulde orde vaan Verdinste!

Vergulde Orde van Verdinste vur Piet Geurts

Zaoterdag 12 fibberwarie haet Piet Geurts de Vergulde Orde van Verdinste ontvange oet hànd ván preens Jop I. Piet haet een indrukwekkende staat ván dinst beej de jeugdafdiëling van VV Haegelsum, waor heej al miër daan 50 jaor bestuurslid is. Heer haet ie diverse taken vervuld, zoë-as onder ândere ut (wedstrijd-)secretariaat, de planning ván ut kantine-personiël en de organisatie van veule activiteiten, waorónder ok ut Scharrelbal vur de Haegelsumse jeugdveriënigingen. Ok in ut carnavalslaeve is Piet gennen onbekende. Ván 1970 wies 1980 waor heej sikkretaris ván Jeugdcarnaval Haegelsum en ván 1978 wies 1985 verzörgde heej diezelfde taak beej C.V. D’n Tuutekop. In die jaore waor ut aalt een sport vur de leden ván de carnavalsveriëning um tiejes de róndvraog met de miëst vremde vraoge te komen en Piet lâg daat daan, as enne ware woordkunstenaar, wer zò moëi meugelijk vâst in de notulen. Leden spitsten zich d’r met vergaderingen daan ok aalt op hoe Piet de vraoge en antwoorden van de vurrige kiër haj vâstgelâg en op humoristische wiêze veurloos. Ok waor Piet verschillende jaore betrokke beej ut schriêve ván teksten vur de Haegelsumse zittingsaovende en stong ie in de jaore ’70 zellef met een gruupke op de plânke tiejes de liedjesaovend. Gedurende de twedde haelft van daat decennium waor Piet lid ván de waerkgroep Jeugd ván OJC Phoenix en in diezelfde periode waor heej ok nag iën van de dragende krachten achter de waerkgroep Jeugd van de dörpsraod. In 1983 waor Piet initiatiefnemer ván buurtveriëniging Hombergia in de Hombergstraot en binnen deze club waor ie, tot aan zien verhoêzing nao Hôrs (of Haegelsum-Noord, zoë-as Piet ut zellef leever umschrieft) ok aalt de groëte kártrekker. Tot slot haet Piet nog jaorenlang diël oêtgemákt ván enne groep fanatieke wielrenners die regelmaotig ut staole ros beklomme vur een route die Piet wies in de peuntjes veurbereid haj en die van tevurre straot vur straot veurbespraoke woort. Later grui-jde deze groep oêt tot fietsclub “De Slappen Bând”. Oet waardiëring en dânk vur deze oêtgebreide staat van dinst haet ut bestuur ván C.V. D’n Tuutekop beslaote um Piet te onderschei-je met de Vergulde Orde van Verdinste.

Lees verder